De Waele Bert, secretaris

De Waele Wim, penningmeester

Vandeputte Jonas, bestuurder

Van Strijdonck Claude, voorzitter